Zmena cenníka Kuki TV

26.02.2024


Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu cenníka pre TV balíčky pre Kuki TV, ktoré budú platné od 1.4.2024