Čo je optická sieť ?

Optická sieť je pripojenie užívateľov do dátovej siete optickým vláknom. Optické vlákno je sklenené plastové veľmi tenké vlákno, ktoré prenáša optické svetlo. Dáta sú prenášané digitálne.

Výhody optických siete?

Optické vlákno je nekovový komponent. Nepodlieha rušeniu elektromagnetickým poliam. Veľká priepustnosť dát s možnosť poskytovania dátových internet, IP televízia, prenos obrazu a iné služby súvisiace s prenosom dát.

Optická sieť je ukončená priamo u zákazníka optickou zásuvkou. Zákazník tak má možnosť využívať všetky výhody optickej siete.